LETNIE WARSZTATY PRZEKŁADU PRAWNICZEGO - JĘZYK HISZPAŃŚKI I POLSKI

Warsztaty w wymiarze 20 godzin lekcyjnych przeznaczone są dla studentów oraz tłumaczy dotychczas nie zajmujących się tekstami prawniczymi, a pragnącymi w przyszłości uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego. Warsztaty będą podzielone na 5 czterogodzinnych bloków tematycznych odpowiadających jednemu dniu warsztatów. Po każdym dniu uczestnicy będą mieli do wykonania zadanie domowe – tłumaczenie krótkiego tekstu, które będzie oceniane i omawiane w następnym dniu warsztatów.

PROGRAM
1. Zagadnienia wstępne: Ustrój sądów i system prawa w Polsce i Królestwie Hiszpanii. Terminologia prawnicza. Metodologia przekładu prawniczego. Formalne zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych. Problemy tłumaczenia nazw własnych (np. nazw instytucji oraz skrótów i skrótowców). Egzamin na tłumacza przysięgłego. Ćwiczenia tłumaczeniowe.
2. Prawo cywilne: Umowy cywilnoprawne. Pisma z zakresu postępowania cywilnego.
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze: Dokumenty urzędowe związane z zawarciem małżeństwa. Wyrok rozwodowy. Małżeńskie ustroje majątkowe. Alimentacja.
4. Prawo karne: Pouczenia podejrzanego i poszkodowanego. Nakaz karny. Europejski nakaz aresztowania. Sentencja i uzasadnienie wyroku karnego.
5. Prawo gospodarcze: Umowa spółki z o.o. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Prawo międzynarodowe. Pełnomocnictwo.

Grupa docelowa
Studenci kierunków tłumaczeniowych i filologicznych (iberystyka) oraz studiów podyplomowych, specjalizujący się w tłumaczeniach, tłumacze pisemni i ustni, a w szczególności osoby zamierzające przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego, jak również czynni tłumacze przysięgli języka hiszpańskiego odczuwający potrzebę doskonalenia umiejętności zawodowych.

Kiedy?

5.09.2015 (poniedziałek) - 17:00 do 21:00—09.09.2015 (piątek) - 17:00 do 21:00

Liczba godzin dydaktycznych z przerwami: 20 — Szkolenie trwa 5 dni

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016 roku (środa)

Miejsce

Siedziba Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich - ul. Puławska 138 A lok. 2, 02-624 Warszawa

Liczba miejsc: ograniczona

Zapisy: http://www.szkolenia.stp.org.pl/szkolenie/2016/204

Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają certyfikat uczestnictwa wydany przez STP.


Prowadząca

Aneta Diana Kubańska
Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Komunikacji na Uniwersytecie w Salamance. Słuchaczka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) UW. Stypendystka Uniwersytetu Kastylia La Mancha. Tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego. Swoją wiedzę opiera na wieloletnim doświadczeniu związanym ze studiami i pracą w Hiszpanii. Prywatnie pasjonatka teatru i hiszpańskiej kuchni, a zwłaszcza miłośniczka hiszpańskiej kawy. 


Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Varsovia y también estudiante del Programa de Doctorado en Comunicación en la Universidad de Salamanca. Estudiante de IPSKT – Estudios Interdisciplinares de Formacion para Traductores en la Universidad de Varsovia. Cursó estudios con una beca en la Universidad de Castilla La Mancha. Traductora e intérprete jurada de idioma español. Sus conocimientos de español, los adquirió durante los años que residió en España trabajando y estudiando. En su vida privada le apasiona el teatro y la gastronomía española siendo una gran aficionada al café de este país.