Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione)

W ramach firmy ASUNTO oferujemy tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione) dokumentów urzędowych i pism procesowych.

Czym są tłumaczenia poświadczone (potocznie zwane przysięgłymi)?

Tłumaczenie poświadczone (uwierzytelnione) to szczególny rodzaj tłumaczenia, które może być wykonane jedynie przez osobę do tego uprawnioną czyli tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły wykonując tłumaczenie uwierzytelnione kieruje się przy tym przepisami Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie poświadczone zawiera nie tylko przekładany tekst, ale również opisuje to wszystko co się w nim znajduje czyli pieczęci, skreślenia, loga, godła, znaki firmowe, rodzaj papieru na jakim dokument został sporządzony, a nawet wskazuje na brakujące elementy tekstu (na przykład niewypełnione rubryki).

 

Przykłady tłumaczeń poświadczonych:

  • akty stanu cywilnego
  • akty notarialne
  • umowy prawne (różnego rodzaju)
  • decyzje sądowe i administracyjne
  • świadectwa i dyplomy naukowe (wraz z suplementami)
  • dokumenty samochodowe

oraz wiele innych wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

 

Cena za tłumaczenie jest uzależniona od wielu czynników, między innymi, kierunku tłumaczenia czy też terminu realizacji.

Skontaktuj się z nami w celu wyceny Twojego tłumaczenia anetadianakubanska@gmail.com